Pågående prosjekter

Outdoormotor Tynset AS

Oppdragsgiver: TBMV Eiendom AS

Verdi: 12,5 millioner kroner

Entrepriseform: Totalentreprise

Beskrivelse prosjekt: Nytt verksted, lagerbygg og vaskehall. Rehabilitering/ombygging av eksisterende lokaler samt utomhus arbeider.

Ferdigstilles: 2020

Hjemmeside: https://outdoormotor.no/

Tynset svømmehall

Oppdragsgiver: Tynset kommune

Verdi: 9,2 millioner kroner

Entrepriseform: Generalentreprise

Beskrivelse prosjekt:  Utførelse av prosjekterte bygningsmessige arbeider for å rehabilitere svømmehallen

Ferdigstilles: 2020

Tolga skole

Oppdragsgiver: Tolga kommune

Verdi: 69 millioner kroner

Entrepriseform: Totalentreprise

Beskrivelse prosjekt:  

Ferdigstilles: 2020

Østfjellet hyttefelt

Oppdragsgiver: Engerdal kommune

Verdi: 9,7 millioner kroner

Entrepriseform: Hovedentreprise

Beskrivelse prosjekt:  VA i hyttefelt. Utskifting av eksisterende VA-anlegg

Ferdigstilles: 2020

Øverhagaen

Oppdragsgiver: Ruta Entreprenør

Verdi: 21 millioner kroner

Entrepriseform: Delentreprise

Beskrivelse prosjekt: Betongarbeidet. 

Ferdigstilles: 2021

"Vi skal til enhver tid levere produkter vi selv vil bo og arbeide i"

©2020 by VS Entreprenør Bygg og Anlegg AS. Made by Tind Media.