hjemmeside-4.jpg

Om konsernet

VS Entreprenør Bygg og Anlegg AS ble startet opp i 2011, og hadde fem ansatte og en omsetning på 17 millioner kroner det første året. I 2019 var arbeidsstokken økt til 45 ansatte og omsetningen ble på 120 millioner.

Konsernet består av to selskaper, VS Entreprenør Bygg og Anlegg AS og Norgeshus Fjellregionen ved tømrermester Axel Borgos. Sammen dekker vi privatmarkedet, næring, offentlig bygg, anlegg mv og selskapene står for både total- og delentreprise. VS Entreprenør Bygg og Anlegg AS har hovedkontor på Tynset og Norgeshus Fjellregionen holder hus på Røros.  Vi har prosjekter i det sørlige Trøndelag og i hele Fjellregionen. 

 

Vi har høye ambisjoner som gjenspeiler seg i visjonen "Vi skal til enhver tid levere produkter vi selv vil bo og arbeide i". Med den i tankene planlegger, bygger og fullfører vi prosjektene med kvalitet i alle ledd.

Tynset er et handelssentrum og vi ønsker også at det skal være et sentrum for entreprenørskap ved at vi er en synlig og offensiv aktør både lokalt og regionalt. Vi har bygget, og vil bygge, flaggskip som brannstasjoner, svømmebasseng, skoler, helsesenter og boligblokker. Dette gir kommunene i området bedre bygg og det private næringslivet styrkes. 

Vi skal være en attraktiv arbeidsgiver som bidrar til at lokal arbeidskraft ønsker å jobbe hos oss. Vi vil også bidra til arbeidstilflytting ved å være en spennende og sikker arbeidsplass hvor byggene vi fører opp er med på å skape økt bolyst.