Om konsernet

VS Entreprenør Bygg og Anlegg AS ble startet opp i 2011, og hadde fem ansatte og en omsetning på 17 millioner kroner det første året. I 2019 var arbeidsstokken økt til 45 personer og omsetningen i år blir på 120 millioner. Konsernet består av to selskaper, VS Entreprenør Bygg og Anlegg AS og Norgeshus Fjellregionen ved tømrermester Axel Borgos. Sammen dekker de privatmarkedet, næring, offentlig bygg og anlegg samt mange andre tjenester, noe som gjør at selskapene står for både total- og delentreprise. Kontoret til VS Entreprenør Bygg og Anlegg AS ligger på Tynset mens Norgeshus Fjellregionen holder hus på Røros.  Begge bedriftene har prosjekter i det sørlige Trøndelag og i hele Fjellregionen. 

 

Selskapet har høye ambisjoner og det gjenspeiler seg i visjonen "Vi skal til enhver tid levere produkter vi selv vil bo og arbeide i". Med den i tankene planlegger, bygger og fullfører vi prosjektene med stor stolthet i alle ledd. Kvalitet står i høysetet og vi strekker oss svært langt for å levere slik at kundene får den servicen og leveransene de forventer. 

Det er svært viktig for konsernet å ivareta etablerer- og gründerånden, og være nyskapende selv om vi har eksistert i noen år og er en av de største entreprenørbedriftene i området. Det betyr at konsernet spiller i Eliteserien, noe som gir oss tilgang på oppdrag vi ikke hadde for fem år siden, og dermed stiller det større krav til oss også, som er en utfordring vi hilser velkommen. 

Tynset er et handelssentrum og vi ønsker også at det skal være en sentrum for entreprenørskap ved at vi er en synlig og offensiv aktør både lokalt og regionalt. Vi har bygget, og vil bygge, flaggskip som brannstasjoner, svømmebasseng, skoler, helsesenter og boligblokker. Dette gir at kommunene i området bedre bygg og det private næringslivet styrkes. 

Vi skal være en attraktiv arbeidsgiver som bidrar til at lokal arbeidskraft ønsker å jobbe for oss, noe som vil styrke vår identitet som en lokal entreprenør. Vi ønsker at de skal føle stoltheten det er å levere lokale bygg og prosjekter. Vi vil også bidra til arbeidstilflytting ved å være en spennende og sikker arbeidsplass hvor byggene vi fører opp er med på å skape økt bolyst. 

"Vi skal til enhver tid levere produkter vi selv vil bo og arbeide i"

©2020 by VS Entreprenør Bygg og Anlegg AS. Made by Tind Media.