Ferdigstilte prosjekter

Tynset svømmehall

Oppdragsgiver: Tynset kommune

Verdi: 9,2 millioner kroner

Entrepriseform: Generalentreprise

Beskrivelse prosjekt:  Utførelse av prosjekterte bygningsmessige arbeider for å rehabilitere svømmehallen

Ferdigstilt: 2020

Outdoormotor Tynset AS

Oppdragsgiver: TBMV Eiendom AS

Verdi: 12,5 millioner kroner

Entrepriseform: Totalentreprise

Beskrivelse prosjekt: Nytt verksted, lagerbygg og vaskehall. Rehabilitering/ombygging av eksisterende lokaler samt utomhus arbeider.

Ferdigstilt: 2020

Hjemmeside: https://outdoormotor.no/

Støren Bo- og dagsenter

Oppdragsgiver: Midtre Gauldal kommune

Verdi: 20,0 millioner kroner

Entrepriseform: Totalentreprise

Beskrivelse prosjekt: Bo- og dagsenter med leiligheter

Ferdigstilt: 2018

Tynset Brannstasjon

Oppdragsgiver: Tynset kommune

Verdi: 11,19 millioner kroner 

Entrepriseform: Totalentreprise

Beskrivelse prosjekt: Brannstasjon

Ferdigstilt: 2018

Coop Ålen

Oppdragsgiver: Coop Ålen

Verdi: 5 millioner kroner

Entrepriseform: Totalentreprise

Beskrivelse prosjekt: Renovering, fasader og ny inngang

Ferdigstilt: 2016

Holmen Biovarme

Oppdragsgiver: Holmen Biovarme

Verdi: 3,4 millioner kroner

Entrepriseform: Hovedentreprise

Beskrivelse prosjekt: Betong og grunnarbeider ny flisfyr

Ferdigstilt: 2014

Privat hytte, Hessdalen

Oppdragsgiver: Privat, Hessdalen

Verdi: 2,2 millioner kroner

Entrepriseform: Totalentreprise

Beskrivelse prosjekt: Spesialbygget hytte

Ferdigstilt: 2017

Sundmoen Terasse

Oppdragsgiver: Sundmo1

Verdi: 11 millioner kroner

Entrepriseform: Totalentreprise

Beskrivelse prosjekt: Renovering bygg. Tidligere hotell omgjort til leiligheter. 

Ferdigstilt: 2016

Rendalen kommunehus

Oppdragsgiver: Rendalen kommune

Verdi: 10 millioner kroner

Entrepriseform: Hovedentreprise

Beskrivelse prosjekt: Rehabilitering kommunehus og bygging av ny branngarasje.

Ferdigstilt: 2016

Brann- og ambulansjestasjon, Folldal

Oppdragsgiver: Folldal kommune

Verdi: 3 millioner kroner

Entrepriseform: Hovedentreprise

Beskrivelse prosjekt: Ombygging gamle lokaler

Ferdigstilt: 2014

Moelven Østerdalsbruket

Oppdragsgiver: Moelven Østerdalsbruket

Verdi: 9 millioner kroner

Entrepriseform: Totalentreprise

Beskrivelse prosjekt: Betongarbeid og grunnarbeider

Ferdigstilt: 2018

Holtålen Helsesenter

Oppdragsgiver: Holtålen kommune

Verdi: 41 millioner kroner

Entrepriseform: Totalentreprise

Beskrivelse prosjekt: 16 leiligheter og utomhus

Ferdigstilt: 2019

Litun basseng

Oppdragsgiver: Litun basseng, Tynset kommune

Verdi: 8 millioner kroner

Entrepriseform: Generalentreprise

Beskrivelse prosjekt: Nytt svømmebasseng 

Ferdigstilt: 2019

Simen Krog

Oppdragsgiver: Simen Krog

Verdi: 4,6 millioner kroner

Entrepriseform: Totalentreprise

Beskrivelse prosjekt: Ombygging og tilbygg fjøs 500+200m2. Betongarbeid og stålbygg. Liggebåser og forbrett

Ferdigstilt: 2014

Ebus ventilasjon

Oppdragsgiver: Ebus ventilasjon svømmehall, Engerdal kommune

Verdi: 3 millioner kroner

Entrepriseform: Totalentreprise

Beskrivelse prosjekt: 

Ferdigstilt: 2018

"Vi skal til enhver tid levere produkter vi selv vil bo og arbeide i"

©VS Entreprenør Bygg og Anlegg AS. Produsert av Tind Media.