Anleggstjenester

Sprengning i Østfjellet hyttefelt, Engerdal

Vi besitter sterk faglig kompetanse innen alle typer anleggstjenester og leverer både del-og totalentrepriser innen betong, veg, bru, tomtegraving, V/A (Vann og avløp), kabelanlegg, byggefelt, masseflytting, steinlegging, drenering, støttemur, septik, park/uteområde mv.

"Vi skal til enhver tid levere produkter vi selv vil bo og arbeide i"

©VS Entreprenør Bygg og Anlegg AS. Produsert av Tind Media.