Andre tjenester

Ingen oppdrag er verken for små eller store. Vi hjelper deg gjerne med kjerneboring, betongsaging, graving, rehabilitering, bygningsvern og mye mer.

Ta kontakt med faglig leder Bjørn Magnar på tlf: 917 02 767  eller via e-post: bjorn.vik@vse.no

"Vi skal til enhver tid levere produkter vi selv vil bo og arbeide i"

©VS Entreprenør Bygg og Anlegg AS. Produsert av Tind Media.