Gamle prosjekter:

 

Bygg og Anlegg
2011: Tilbygg bolig, Tynset: Vi utfører alt innen graving, betong og trearbeid
2011: Hytte Os: Nybygg
2011: Fritidsbolig Tufsingdalen: Nybygg. Vi utfører alt innen graving, betong og trearbeid.
2011: Butikk Ålen : Riving av innredning etter vannskade.
2011-2013 Støren: Rehabiltering og nybygg kjøpesenter
2012: Tynset: Ombygging av sanitæranlegg på kjøpesenter
2012: Tynset: Ombygging av kontorer og gjennomføring av branntetting ved kjøpesenter
2013: Oppdal: Branntetting. Omgjøring av fasader ved kjøpesenter
2011: Tynset: Ombygging av lager ved Østerdal Billag
2013: Folldal Kommune ombygging samlokalisering brann og ambulanse.
2013: Holmen Biovarme . Grunn og betongarbeider nytt flisfyringanlegg.
2013: Tynset. Ny Enebolig Kvennstøa boligfelt.
2013: Tynset. Rehabilitering tømmerhus.
2014: Tynset. Ombygging Tomtegata 5 støping nye gulv og maling lagerhall/verksted 400 m2
2014: Dalsbygda. Tilbygg ombygging Fjøs Simen Krog
2014: Røros: Grunnmurer for hytter.
2014: Holtålen Kommune Grunnarbeider ny parkeringsplass.
2014: Hessdalen. Tomtearbeider nytt hyttefelt.
2015: Os i Østerdalen, Sundmo1. Rehabilitering bygg. Ombygging gammelt hotell til 9 moderne leiligheter Totalentreprise.
2015/2016:  Rendalen, kommunehus – rehabilitering kommunehus og ny branngarasje.
2015:  Ålen; tilbygg bolighus
2015:  Rendalen; Midtskogen vel – støping av nytt brufundament og bygging av bru.
2015;  Os i Østerdalen; Bredalslia, støping av nytt brufundament. Legging av nytt brudekke i betong.
2015/2016: Rendalen/Åkerstrømmen; restaurering av gammelt fjøs/låve – og ny ringmur
2016: Os i Østerdalen, Nye Samvirke; rehabilitering etter vannskade
2016: Alvdal, Taverna, rehabilitering kjøkken og oppgradering lokaler
2016: Trondheim;  Byåsen o gFlakk graving/planering av hustomter
2016: Tynset; Savalen – hytte for PTH
2016: Tynset; Aaen; betongsaging omgjøring av tett golv til spaltegolv i fjøs
2016: Ålen; ny bolig – Alfa fra Norske Hus
2016: Os i Østerdalen; Ny bolig – Varden fra Norske hus
2016/2017:  Ålen; Coop Ålen, ombygging av fasade rehabilitering av personalrom og byggmix
2017: Tynset, Tynset kommune, rehabilitering av svømmehall
2017: Støren; Støren bo-dagsenter, riving og nybygg av leiligheter og sansehage
2017:  Hessdalen; Hyttte Spesial fra Norske Hus
2017:  Engerdal; Engerdal kommune, nytt slamanlegg i betong med spredegrøfter
2017:  Røros; Grillhuset. Rehabilitering
2017:  Tynset; Savalen Fjellhotell og spa, omgjøring av hotellrom til leiligheter.
2017: Alvdal, Taverna, rehabilitering.
2017: Vestlandet, Sør-Trøndelag, fibergraving for NETEL

 

Referanse prosjekter
Folldal Kommune: Samlokalisering Brann og Ambulanse.
NØK Holmen Biovarme: Grunn og Betongarbeider for ny flis fyr.
Coop Oppdal. Ombygging kjøpesenter Domus Støren.
Paal Wanvik. Grunn og betongarbeider for hytte.
Øystein Solberg. Grunn og betongarbeider for hytte.
AMFI Tynset Senter. Rammeavtale håndverkstjenester.
Norske Hus AS. Oppsetting enebolig Nordlys og spesial.
VSO Eeiendom AS oppsetting næringsbygg 2000 m2
Simen Krog. Tilbygg og ombygging fjøs. 500+200 m2